Hafriyat / Makina Parkı
Hafriyat Uygulamalarımız
Hafriyat işlerinde yapılan değişik birçok işlem için çeşitli araçlar da kullanılır. Delme Sert kayaların hafriyatı doğrudan yapılamaz. Bunun için ilk defa seyyar matkaplarla delinerek dinamitlenir. Parçalanan kayaların hafriyatı yapılabilir. Yığma ve kaldırma Bilhassa karayolu yapımında tepelerden alınan toprak, çukurlara yığılarak yolun düz seviyeye getirilmesine çalışılır. Burada çok büyük toprak yığınlarının oynatılmasına gerek olduğundan yol güzergahının ve kaldırılan toprağın en uygun şekilde tesbiti önemlidir. Yerleştirme ve Sıkıştırma Yığılan toprağın yerleşmesi uzun zaman alır. Bunu çabuklaştırmak için yığılan toprak, silindirler ve tırnaklı demir tekerlekli özel araçlarla sıkıştırılır. Bu şekilde ilk hacminin % 90ı oranında sıkışan toprak daha kararlı bir hal alır. Madenler Buralarda özel amaçlı tünel kazıcılar kullanıldığı gibi açık madenlerde çok büyük döner kepçeli kazıcılar da kullanılır.
https://www.facebook.com/Bilgin-Mühendislik-Engineering-148714975181747/?fref=nf
Hafriyat 1
L ,
Hafriyat 2
L ,
Hafriyat 3
L ,
Hafriyat 4
L ,
Hafriyat 5
L ,
Hafriyat 6
L ,
Why do customer
         choose us?
  • Creativity
  • Experience
  • Reliability
  • 24/7 Support
This template downloaded form free website templates